REGULAMIN

ABC zasad w domkach PoZrowie...

REGULAMIN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO „POZDROWIE”

1. Osoby przebywające na terenie ośrodka zobowiązane są do:

– przestrzegania niniejszego regulaminu,

– zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób,

– stosowania się do poleceń kierownictwa ośrodka oraz obsługi i służb porządkowych (ochrony),

– przestrzegania przepisów o Ochronie Przyrody, BHP i P-POŻ.

Każda osoba łamiąca regulamin zostanie poproszona o opuszczenie terenu ośrodka.

2. Osoby przebywające na terenie ośrodka podlegają obowiązkowi meldunkowemu. Zameldowania należy dokonać niezwłocznie po przybyciu. Osoby niepełnoletnie mogą zostać zameldowane tylko wraz z osobą dorosłą, a pobyt ich na ośrodku możliwy jest tylko pod opieką dorosłych.

3. Na wniosek osoby wynajmującej domek może zostać dokwaterowana dodatkowa osoba dopiero po wyrażeniu zgody przez kierownictwo ośrodka oraz po dokonaniu formalności meldunkowych i wniesieniu stosownej opłaty.

4. Osoby odwiedzające mogą przebywać na terenie ośrodka w godz. od 8:00 do 23:00.

5. Opłatę za pobyt w ośrodku należy uiścić zaraz po przybyciu w trakcie zameldowania. Dodatkowo, na okres pobytu pobierana jest kaucja zwrotna w wys. 200 zł.

6. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie ośrodka, spowodowane nie z winy kierownictwa ośrodka, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. Rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.

7. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją warunków rezerwacji i regulaminu.

8. Każdy domek ma zagwarantowane i oznaczone 1 miejsce parkingowe.

9. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności prawnej jak i materialnej za szkody lub kradzież samochodów pozostawionych na parkingu ośrodka. Jednak dla zwiększenia bezpieczeństwa parking jest przez ośrodek monitorowany.

10. Osoba wynajmująca domek zobowiązana jest do sprawdzenia stanu wyposażenia domku.

11. Osoby dewastujące sprzęt, wyposażenie, domki oraz ich otoczenie ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
Osoba wynajmująca, przed opuszczeniem ośrodka, zobowiązana jest do rozliczenia się z wyposażenia domku.

12. Zarząd ośrodka nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty, rzeczy pozostawione bez opieki na terenie ośrodka. Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich właścicielach.

13. Przed opuszczeniem ośrodka należy posprzątać zajmowany domek, teren wokół domku oraz wynieść nieczystości do pojemników na śmieci.

14. Palenie ognisk i rozpalanie grilli możliwe jest tylko w miejscach wyznaczonych przez obsługę ośrodka z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów P-POŻ

15. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia jak i palenia papierosów. W przypadku pożaru lub innego zagrożenia osoby przebywające na terenie ośrodka powinny postępować zgodnie z wywieszonymi w domkach instrukcjami P-POŻ.

16. W domkach obowiązuje zakaz smażenia ryb oraz przygotowywania przetworów rybnych, mięsnych, owocowych i warzywnych (tzw. weki). W przypadku naruszenia zakazu, pobrana zostanie opłata za ozonowanie domku w wysokości 2.000 zł.

17. Zarząd ośrodka wyraża zgodę na pobyt w domkach zwierząt posiadających aktualne szczepienie po uzyskaniu wcześniejszej zgody obsługi ośrodka. Zwierzę na terenie ośrodka musi być pod pełną kontrolą właściciela oraz nie może zakłócać wypoczynku bądź stwarzać zagrożenia dla innych wczasowiczów. Za wszelkie zanieczyszczenia terenu oraz wszelkie szkody lub uszczerbek na zdrowiu pozostałych gości, wyrządzony przez posiadane zwierzę, odpowiada właściciel zwierzęcia.

18. Osoby dokonujące rezerwacji pobytu w naszych domkach, pragniemy poinformować o możliwości obecności na terenie obiektu psów przyjeżdzających z innymi wczasowiczami na wypoczynek (zob. p. 17).

19. Na terenie ośrodka obowiązuje doba hotelowa i trwa od godziny 15:00 do godziny 10:00 dnia następnego, oraz cisza nocna w godzinach od 23:00 do 7:00.

20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje obsługa ośrodka.

O NAS

Nowo powstały Ośrodek Wypoczynkowy w Rusinowie. Zlokalizowany w spokojnym i urokliwym, zielonym otoczeniu. Od morza oddzielony pasem nadmorskiego lasu… Komfortowe domki w wyjątkowym mikroklimacie, nieopodal jeziora Kopań oraz Wicko

DANE KONTAKTOWE

  +48 793 071 752
  info@domkipozdrowie.pl

  

LOKALIZACJA

Rusinowo
ul. Smoka Wawelskiego 11

76-107 Jarosławiec

Call Now ButtonZadzwoń